گزارش تصویری از برگزاری "کارگاه کنترل خشم" به مناسبت "هفته جهانی خود مراقبتی" توسط دفتر کانون مشاوره مرکز
1397/9/21 ساعت 14:49 - 607 بازدید - 4 نظر

گزارش تصویری از برگزاری "کارگاه کنترل خشم" به مناسبت "هفته جهانی خود مراقبتی" توسط دفتر کانون مشاوره مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران

مورخ : 97/09/19

مدرس : ناهید حاجی قربانی