قابل توجه دانشجویان رشته کارگردانی که با استاد طیبی درس کاربینی اخذ نموده اند :
1397/9/21 ساعت 10:21 - 43 بازدید - 2 نظر

جلسه توجیحی درس کاربینی استاد طیبی روز یکشنبه مورخ 97/09/25 ساعت 12 برگزار می گردد.