قابل توجه دانشجویان رشته اینترنت و شبکه که با استاد شاهقلی درس کارورزی2 اخذ نموده اند :
1397/9/10 ساعت 12:40 - 592 بازدید - 4 نظر

جلسه توجیحی درس کارورزی2 استاد شاهقلی، روز پنجشنبه مورخ 97/09/15 ساعت 9 صبح در تئوری 8 برگزار می گردد.