فیلم های بخش مسابقه اولین جشنواره فیلم "اکران 11" مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران
1397/9/5 ساعت 12:39 - 607 بازدید - 3 نظر

کلیه فیلم های درج شده در جداول ذیل، روز شنبه مورخ 97/09/10 از ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات مرکز اکران خواهد شد.


توجه : حضور کارگردان فیلم در سالن اجتماعات مرکز جهت جلسه نقد و بررسی الزامی می باشد.