کسب رتبه های برتر توسط دانشجویان و انجمن علمی دانشجویی مرکز 11 تهران در ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت سال 1397
1397/9/1 ساعت 12:6 - 742 بازدید - 1 نظر

کسب رتبه های برتر توسط دانشجویان و انجمن علمی دانشجویی مرکز 11 تهران در ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت

آبان ماه 1397 - استان مشهد

1) انجمن علمی دانشجویی رشته کارگردانی (جشنواره فیلم کوتاه در حوزه هنر و معماری)

2) فعالیت علمی خلاقانه (تحت عنوان : طراحی لباس و فرم دانشگاه توسط خانم ثمر کوه بر در حوزه هنر و معماری)

3) فعالیت علمی خلاقانه (تحت عنوان : محتوای دیجیتال - وبلاگ نویسی توسط آقای رضا باباشمسی در حوزه علوم انسانی)

4) فعالیت علمی خلاقانه (تحت عنوان : محتوای دیجیتال - آموزشگاه مجازی کلاس هنر در حوزه هنر و معماری)