دفتر کارآفرینی مرکز ۱۱ تهران برگزار می کند : (برگزاری بازارچه کارآفرینی)
1397/8/25 ساعت 15:23 - 43 بازدید - 2 نظر

دفتر کارآفرینی مرکز ۱۱ تهران اقدام به برگزاری بازارچه کارآفرینی (صنایع دستی) می نماید :

زمان :

شنبه مورخ ۲۶ آبان ۹۷ از ساعت ۹ الی ۲۰

مکان :

سالن ۳ در حیاط مرکز