قابل توجه دانشجویانی که با استاد بیگدلی درس کارورزی دارند
1395/5/6 ساعت 12:27 - 67 بازدید - 3 نظر

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته زبان انگلیسی :

کلاس درس کارورزی  استاد بیگدلی روز پنجشنبه مورخ 95/05/07 ساعت 9 برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان فوق الزامی می باشد.