قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس معرفی به استاد اخذ نموده اند
1395/5/3 ساعت 10:33 - 58 بازدید - 5 نظر

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس معرفی به استاد اخذ نموده اند :

امتحان معرفی به استاد در تاریخ 95/05/17 ساعت 14 برگزار می گردد ،دانشجویان می بایست حداکثر تا تاریخ 95/05/13 فرم معرفی به استاد خود را تحویل معاونت آموزش (سرکار خانم کوپایه ایها) نمایند.


مهلت فوق تمدید نخواهد شد.