برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی "خانم حدیثه یقین لو" دانشجوی رشته نقاشی از مرکز علمی کاربردی واحد 11 تهران در فرهنگسرای رازی
1397/8/24 ساعت 9:8 - 613 بازدید - 3 نظر

برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی "سرکار خانم حدیثه یقین لو" دانشجوی رشته نقاشی از مرکز علمی کاربردی واحد 11 تهران در فرهنگسرای رازی