برگزاری کارگاه نقاشی توسط دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 11 تهران
1397/8/23 ساعت 16:44 - 50 بازدید - 2 نظر

برگزاری "کارگاه نقاشی" روی چوب مورخ 97/08/20  توسط دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران