تشکیل و انتخاب اعضای تیم فوتسال مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران
1397/8/23 ساعت 15:19 - 598 بازدید - 1 نظر

برگزاری جلسه انتخابی " تیم فوتسال" مرکز علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران در مورخ 97/08/10 ، که با حضور 40 نفر از دانشجویان این مرکز در سالن ورزشی الزهراء برگزار گردید. که در نهایت 10 دانشجو به عنوان تیم نهایی فوتسال این مرکز انتخاب شدند که اسامی آنها به شرح ذیل می باشد :

1- مهدی علی اکبرزاده

2- حمید شمس ناظری

3- محمد کشاورزی

4- ابوالفضل وفائی

5- منصور عباسی

6- عرفان اسماعیلی

7- محمدرضا صیفی

8- حسن محمودی

9- رضا وحدانی

10- مصطفی قدرتی فر