قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ترم یک ورودی مهر 97 که درس کاربینی اخذ نموده اند :
1397/8/23 ساعت 8:50 - 1051 بازدید - 1 نظر

کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ترم یک که درس کاربینی اخذ نموده اند موظفند طبق جدول ذیل در جلسه درس کاربینی حضور یابند :