قابل توجه دانشجویانی که با استاد بقایی پور کلاس دارند :
1397/8/23 ساعت 8:26 - 586 بازدید - 1 نظر

کلیه کلاس های استاد بقایی پور روز پنج شنبه مورخ 97/08/24 تشکیل نمی گردد.