قابل توجه دانشجویانی که با استاد شهرزاد عباسی کلاس دارند :
1397/8/19 ساعت 16:32 - 595 بازدید - 2 نظر

کلیه کلاس های استاد شهرزاد عباسی روز یکشنبه مورخ 97/08/20 تشکیل نمی گردد.