قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی که درس تربیت بدنی را در ترم جاری (مهرماه 97) اخذ نموده اند :
1397/8/19 ساعت 9:25 - 89 بازدید - 3 نظر

دانشجویان می بایست در تاریخ های نامبرده به شرح جداول ذیل در سالن ورزشی مرکز علمی کاربردی واحد 11 تهران حضور یابند :


تذکرات بسیار مهم :


* کلیه دانشجویان موظف هستند با لباس ورزشی در سالن حضور یابند و دانشجویانی که توانایی تمرین ورزشی ندارند نامه پزشکی همراه داشته باشند.


* حضور دانشجویان طبق گروه درسی و اساتید ذکر شده در جداول ذیل در تاریخ های اعلام شده الزامی می باشد.


آدرس : مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران - سالن تربیت بدنی