قابل توجه دانشجویانی که با استاد محمودی شرق درس خبرنویسی و مخاطب شناسی دارند (کلاس جبرانی) :
1397/8/13 ساعت 10:3 - 594 بازدید - 2 نظر

جبرانی دروس خبرنویسی و مخاطب شناسی به شرح ذیل می باشد :

درس خبرنویسی : روز یکشنبه مورخ 97/08/13 ساعت 13:30 الی 15:30 در تئوری 15

درس مخاطب شناسی : روز دوشنبه مورخ 97/08/14 ساعت 13 الی 16 در تئوری 15