قابل توجه دانشجویانی که در ترم مهرماه 97 درس کارورزی اخذ نموده اند :
1397/8/12 ساعت 12:9 - 627 بازدید - 2 نظر

دانشجویان طبق جدول ذیل جهت شرکت در جلسه توجیهی درس کارورزی در روزهای تعیین شده باید به مرکز مراجعه نمایند :