قابل توجه دانشجویانی که با استاد افسر دیر کلاس دارند :
1397/8/12 ساعت 10:21 - 633 بازدید - 1 نظر

کلیه کلاس های استاد افسر دیر به شرح ذیل تشکیل نمی گردد :

روز دوشنبه مورخ 97/08/14

روز دوشنبه مورخ 97/08/21 ساعت 8 الی 10