قابل توجه کلیه ی دانشجویان مدیر مالک، مخترع و دانشجویانی که دارای آثار هنری، صنایع دستی و... می باشند :
1397/8/6 ساعت 11:28 - 42 بازدید - 2 نظر

به اطلاع کلیه دانشجویان مدیر مالک، مخترع و یا دانشجویانی که آثار هنری، صنایع دستی و... دارند، می رساند جهت شرکت در نمایشگاه ها، اطلاعات خود را در بانک اطلاعاتی مرکز ثبت نام نمایند :اگر مدیر مالک هستید جهت ثبت نام و شرکت در نمایشگاه کلیک نمائید...

* به شخصی اطلاق می گردد که در شغل خود مالک می باشد و برای خود کار می کند.اگر مخترع هستید جهت ثبت نام و شرکت در نمایشگاه کلیک نمائید...اگر آثار هنری، صنایع دستی و... دارید جهت ثبت نام و شرکت در نمایشگاه کلیک نمائید...