قابل توجه دانشجویانی که با استاد چگینی کلاس دارند :
1397/8/6 ساعت 8:28 - 30 بازدید - 2 نظر

کلیه کلاس های استاد چگینی روز دوشنبه مورخ 97/08/07 و پنجشنبه مورخ 97/08/10 تشکیل نمی گردد.


کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.