قابل توجه دانشجویانی که با استاد افسر دیر کلاس دارند :
1397/8/6 ساعت 8:19 - 590 بازدید - 2 نظر

کلاس استاد افسر دیر روز دوشنبه مورخ 97/08/07 ساعت 12 الی 14 و 14 الی 16 تشکیل نمی گردد.