قابل توجه دانشجویانی که با استاد مرآتی کلاس دارند :
1397/7/29 ساعت 8:47 - 37 بازدید - 2 نظر

کلیه کلاس های استاد مرآتی روز جمعه مورخ 97/08/04 تشکیل نمی گردد.کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.