قابل توجه دانشجویانی که با استاد بلوری کلاس دارند :
1397/7/29 ساعت 8:40 - 504 بازدید - 2 نظر

کلیه کلاس های استاد بلوری روزهای سه شنبه مورخ 97/08/01 و یکشنبه مورخ 97/08/06 تشکیل نمی گردد.


کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.