قابل توجه دانشجویانی که با استاد سهرابی کلاس دارند :
1397/7/28 ساعت 12:6 - 34 بازدید - 1 نظر

کلیه کلاس های استاد سهرابی روز شنبه مورخ 97/07/28 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.