قابل توجه دانشجویانی که با استاد علی رضائیان درس "اصول و فنون تبلیغات" و "کاربرد وسایل سمعی و بصری" دارند (کلاس جبرانی) :
1397/7/25 ساعت 16:32 - 33 بازدید - 2 نظر

کلاس های جبرانی استاد علی رضائیان به شرح ذیل اعلام می گردد :


1- درس اصول و فنون تبلیغات : روز پنجشنبه مورخ 97/07/26 ساعت 8 الی 9:30


2- درس کاربرد وسایل سمعی و بصری : روز پنجشنبه مورخ 97/07/26 ساعت 9:30 الی 11