قابل توجه کلیه دانشجویان ورزشکار و صاحب عناوین برتر ورزشی
1397/7/25 ساعت 9:42 - 596 بازدید - 3 نظر

واحد تربیت بدنی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران در نظر دارد در راستای ارتقای جایگاه ورزش دانشگاه و ایجاد انگیزه و نشاط و شادابی در قشر دانشجو، نسبت به شناسایی دانشجویان ورزشکار و صاحب عنوان اقدام نماید.


دانشجویان دارای توانمندی و مهارت در رشته های ورزشی می توانند فرم ذیل را تکمیل نمایند.


توجه : عناوین کسب شده باید دارای مستندات قانونی باشد.