قابل توجه دانشجویانی که با استاد سید ابراهیمی کلاس دارند :
1397/7/22 ساعت 11:0 - 579 بازدید - 1 نظر

کلاس درس استاد سید ابراهیمی روز دوشنبه مورخ 97/07/23 فقط ساعت 14 الی 16 تشکیل نمی گردد.