قابل توجه دانشجویانی که با استاد علیرضا خسروی کلاس دارند :
1397/7/19 ساعت 8:45 - 608 بازدید - 1 نظر

کلیه کلاس های استاد خسروی روز جمعه مورخ 97/07/20 و شنبه مورخ 97/07/21 تشکیل نمی گردد.


کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.