قابل توجه دانشجویانی که با استاد امیرشکری کلاس دارند :
1397/7/15 ساعت 14:39 - 36 بازدید - 0 نظر

کلیه کلاس های استاد امیرشکری امروز یکشنبه مورخ 97/07/15 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.