قابل توجه دانشجویانی که با استاد امرایی کلاس دارند :
1397/7/12 ساعت 9:20 - 598 بازدید - 1 نظر

کلیه کلاس های استاد امرایی روز جمعه مورخ 97/07/13 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام  می گردد.