قابل توجه دانشجویانی که با استاد قربانی پور کلاس دارند :
1397/7/10 ساعت 15:7 - 590 بازدید - 1 نظر

کلیه کلاس های استاد قربانی پور امروز سه شنبه مورخ 97/07/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام  می گردد.