قابل توجه دانشجویانی که با استاد ایرانی کلاس دارند :
1397/7/4 ساعت 17:59 - 581 بازدید - 2 نظر

کلیه کلاس های استاد ایرانی روز پنج شنبه مورخ 97/07/05 تشکیل نمی گردد.


کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.