قابل نوجه دانشجویانی که با استاد شاهقلی درس کارورزی اخذ نموده اند :
1397/6/13 ساعت 16:1 - 584 بازدید - 4 نظر

زمان تحویل پروژه کارورزی استاد شاهقلی روز پنجشنبه مورخ 97/06/15 ساعت 11 الی 12 می باشد.