قابل توجه دانشجویان کاردانی که درس تربیت بدنی را در این ترم (تابستان 97) اخذ نموده اند :
1397/5/22 ساعت 16:44 - 600 بازدید - 4 نظر

دانشجویان می بایست در تاریخ های نامبرده به شرح جداول ذیل در سالن ورزشی مرکز علمی کاربردی واحد 11 حضور یابند :


تذکرات بسیار مهم :


* کلیه دانشجویان موظف هستند با لباس ورزشی در سالن حضور یابند و دانشجویانی که توانایی تمرین ورزشی ندارند نامه پزشکی همراه داشته باشند.


* حضور دانشجویان طبق گروه درسی و اساتید ذکر شده در جداول ذیل در تاریخ های اعلام شده الزامی می باشد.


آدرس : مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران - سالن تربیت بدنی