قابل توجه دانشجویانی که با استاد شجاعی کلاس دارند :
1397/5/21 ساعت 17:9 - 39 بازدید - 3 نظر

کلاس های روز پنجشنبه مورخ 97/05/25 در روز دوشنبه مورخ 97/05/22 برگزار می شود.


اصول سرپرستی ساعت 14 الی 17


اصول و فنون تبلیغات ساعت 17 لی 20