جناب آقاي "سيد عليرضا آل ياسين" دانشجوي مركز فرهنگ و هنر١١تهران در بخش "دلنوشته" نخستين جشنواره فرهنگي ،هنري ،ورزشي فرهنگ پهلواني حائز رتبه نخست شد.
1397/5/7 ساعت 14:33 - 624 بازدید - 1 نظر

جناب آقاي "سيد عليرضا آل ياسين" دانشجوي مركز فرهنگ و هنر واحد ١١ تهران در بخش "دلنوشته" نخستين جشنواره فرهنگي، هنري، ورزشي فرهنگ پهلواني حائز رتبه نخست شد.