قابل توجه دانشجویانی که با استاد شجاعی کلاس دارند :
1397/5/3 ساعت 11:24 - 41 بازدید - 1 نظر

کلیه کلاس های استاد شجاعی روز پنجشنبه مورخ 97/05/04 تشکیل نمی گردد. 


توجه : کلاس های جبرانی آن روز دوشنبه مورخ 97/05/08 به شرح ذیل می باشد :


اصول سرپرستی 14 الی 17
اصول و فنون تبلیغات 17 الی 20