قابل توجه دانشجویان ترم یک رشته گرافیک که با اساتید اورنگی و توکلی کلاس دارند :
1397/5/1 ساعت 15:9 - 40 بازدید - 2 نظر

تاریخ ژوژمان استاد اورنگی روز شنبه مورخ 97/05/06 ساعت 10 می باشد.


تاریخ ژوژمان استاد توکلی روز شنبه مورخ 97/05/06 ساعت 8 می باشد.