قابل توجه دانشجویانی که با استاد اقدام دوست درس کاربینی اخذ نموده اند :
1397/4/31 ساعت 10:28 - 436 بازدید - 4 نظر

تاریخ تحویل کاربینی استاد اقدام دوست روز سه شنبه مورخ 97/05/02 ساعت 11 الی 12 می باشد.