قابل توجه دانشجویانی که با استاد طیبی درس کاربینی اخذ نموده اند :
1397/4/28 ساعت 18:10 - 41 بازدید - 3 نظر

تاریخ تحویل کاربینی استاد طیبی روز شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷ می باشد.