قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان درس کارورزی 1 و 2 اخذ نموده اند (جدول برنامه کارورزی ترم تابستان 97)
1397/4/26 ساعت 12:56 - 593 بازدید - 4 نظر


جدول برگزاری جلسات توجیحی درس کارورزی 1 و 2


(ویژه دانشجویانی که در ترم تابستان درس کارورزی اخذ نموده اند)


توجه : حضور کلیه دانشجویان در جلسه کارورزی الزامی می باشد.