قابل توجه دانشجویانی که با اساتید شیخ الحکمایی، محمدی و عباسی درس کاربینی اخذ نموده اند :
1397/4/24 ساعت 9:32 - 539 بازدید - 4 نظر

آخرین مهلت تحویل فرم های کاربینی به شرح ذیل می باشد :


استاد عباسی روز سه شنبه مورخ 97/04/26 ساعت 10 الی 11

استاد محمدی روز چهارشنبه مورخ 97/04/27 ساعت 9 الی 10

استاد شیخ الحکمایی روز شنبه مورخ 97/04/30 ساعت 14 الی 15


مهلت تحویل فرم های کاربینی تمدید نخواهد شد.