قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی که با اساتید جمشیدی و میرعیسایی درس کاربینی اخذ نموده اند :
1397/4/13 ساعت 13:15 - 72 بازدید - 2 نظر

تاریخ تحویل کاربینی اساتید جمشیدی و میرعیسایی روز شنبه مورخ 97/04/16 ساعت 10 الی 12 می باشد.