قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی (اطلاعیه ی مهم در رابطه با انتخاب واحد ترم تابستان 97)
1397/4/13 ساعت 11:31 - 603 بازدید - 4 نظر

طبق بخشنامه شماره 6211/97/ت ش مورخ 97/04/13 در خصوص عدم تمدید بازه زمانی انتخاب واحد در تابستان 97، به اطلاع می رساند دانشجویان می بایست شخصاً نسبت به انتخاب واحد در زمان های اعلام شده اقدام نموده و پس از پرداخت 15% (شهریه حق نظارت دانشگاه)، انتخاب واحد قطعی خواهد شد.


بدیهی است در صورت عدم پرداخت شهریه انتخاب واحد صورت نپذیرفته و زمان آن نیز به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.


ضمناً پس از اتمام زمان مقرر، حضور دانشجوی فاقد انتخاب واحد در کلاس ها دارای وجاهت قانونی نخواهد بود.


* طبق اطلاعیه ی قبلی به شماره 10087 مورخ 97/04/02 در سایت مرکز، تقویم آموزشی نیمسال تابستان 97 به شرح ذیل می باشد :