قابل توجه دانشجویانی که با استاد مستقیم درس تجزیه و تحلیل آثار گرافیک اخذ نموده اند : (تاریخ برگزاری آزمون)
1397/3/13 ساعت 16:49 - 39 بازدید - 3 نظر

به اطلاع دانشجویانی که درس تجزیه و تحلیل آثار گرافیک را با استاد مستقیم اخذ نموده اند می رساند امتحان این درس روز شنبه مورخ 97/03/19 ساعت 12 برگزار می گردد.