قابل توجه دانشجویانی که با استاد قربانی پور کلاس دارند :
1397/3/12 ساعت 11:25 - 66 بازدید - 5 نظر

کلاس های استاد قربانی پور در تاریخ های ذیل تشکیل نمی گردد :

شنبه مورخ 97/03/12

شنبه مورخ 97/04/02

شنبه مورخ 97/04/09