برگزاری کارگاه "شناخت موسیقی در درام" به همت استاد ایرانی برای دانشجویان رشته کارگردانی مرکز 11 تهران
1397/3/8 ساعت 9:11 - 603 بازدید - 1 نظر

کارگاه "شناخت موسیقی در درام" به همت استاد ایرانی از اساتید مرکز 11 تهران برای دانشجویان رشته کارگردانی مرکز 11 تهران