بازدید دانشجویان مرکز 11 تهران از نگارخانه پارک هنرمندان با همراهی استاد سیف مدرس مرکز
1397/3/3 ساعت 16:27 - 599 بازدید - 1 نظر

دانشجویان مرکز 11 تهران از "نگارخانه پارک هنرمندان" با هدف آشنایی با تکنیک های عکاسی با همراهی استاد سیف از مدرسین عکاسی مرکز بازدید نمودند.