قابل توجه دانشجویانی که با استاد الناز بیات درس اصول و فنون مذاکره اخذ نموده اند : (کلاس جبرانی)
1397/2/30 ساعت 15:44 - 45 بازدید - 2 نظر

کلاس جبرانی درس اصول و فنون مذاکره استاد الناز بیات روز دوشنبه مورخ 97/02/31 ساعت 10 الی 12 در تئوری 13 برگزار می گردد.