کسب رتبه برتر توسط انجمن علمی دانشجویی بازیگری مرکز در پنجمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت
1397/2/27 ساعت 12:33 - 1057 بازدید - 0 نظر

کسب رتبه انجمن علمی برتر و فعالیت علمی خلاقانه توسط انجمن علمی - دانشجویی رشته بازیگری مرکز 11 تهران در پنجمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت (اردیبهشت ماه 1397 - استان البرز)